ČIŠTĚNÍ

Způsob čištění spalinové cesty 

Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty.

 

Nelze-li spalinovou cestu vyčistit způsobem podle odstavce 1, lze provést čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním. Vypalování komínu smí provádět pouze oprávněná osoba.

Kdo smí čistit spalinovou cestu
Spalinovou cestu smí čistit držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. U spotřebičů na tuhá paliva do 50 Kw si smí čistit spalinovou cestu majitel objektu svépomocí.
Jak často čistit spalinovou cestu
Spalinovou cestu čistíme dle potřeby. Záleží jak často topíme, jaké máme palivo, zda nám komín nedehtuje atd. Lhůty kontrol a čištění jsou uvedeny v tabulce z výhlášky č. 34/2016 Sb.