Výpočet spalinové cesty

Spalinová cesta musí být navržena a provedena tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv a místně obvyklých povětrnostních podmínek byl zajištěn bezpečný odvod spalin komínem nebo svislým kouřovodem s funkcí komína nad střechu budovy.

Výpočet spalinové cesty ověřuje zajištění požadovaného odvodu spalin při mezních provozních podmínkách připojených spotřebičů a proměnném vlivu venkovního prostředí - teploty vzduchu, účinky větru, atmosférického tlaku apod.

Výpočet a návrh spalinové cesty

 • pro novostavby rodinných a obytných domů,

 • pro novostavby komerčních objektů,

 • pro rekonstrukci stávajících objektů,

 • při změně spotřebiče paliv,

 • při změně druhu paliva,

 • při obnově komínů.

Co je k tomu potřeba

 • projektová dokumentace (půdorysy, řezy)
 • místo stavby
 • nadmořskou výšku stavby
 • typ spotřebiče a jeho technické parametry
 • typ a systém kouřovodu

Cena výpočtu

Samostatný výpočet spalinové cesty

Výpočet spalinové cesty k revizi 

1.000,- Kč
500,- Kč